ΚΡΑΤΗΣΗ +30 2645071985
MENU

Πολιτική Απορρήτου

Γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”) (ΕΕ) 2016/679, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Διαβάστε αυτήν την πολιτική καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε στον ιστότοπό μας ή αυτά τα οποία παρέχονται από εσάς στις σχετικές ενότητες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σας προσωπικών δεδομένων (εφεξής “Χρήστης”), από την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας και τη χρήση του. Περιμένουμε από εσάς  να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο www.thomaisboutiquehotel.com (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Θ. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ η οποία εδρεύει στον Δήμο Λευκάδας, επί του Επισκόπου Νικιάνας, με Α.Φ.Μ 044264746, (εφεξής η «Επιχείρηση»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες / χρήστες (εφεξής  «Χρήστες») αυτού σχετικά με την δραστηριότητα και τις παροχές του Ξενοδοχείου THOMAIS BOUTIQUE HOTEL. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Στην παρούσα πολιτική σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους τυχόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε, όπως προβλέπονται εκ του νόμου.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η Επιχείρηση μέσω του ιστότοπου

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, χώρα κατοικίας και ελεύθερο κείμενο με το αίτημα/ερώτημα του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά συλλέγονται μόνο με την συγκατάθεσή σας i) εφόσον επιθυμείτε να απευθύνετε κάποιο αίτημα/ερώτημα προς την Επιχείρηση, ii) εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter, προσφορές και άλλο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό της Επιχείρησης, iii) εφόσον συμμετάσχετε σε προωθητική ενέργεια/ διαγωνισμό της Επιχείρησης, και πάντα στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο, εφόσον πραγματοποιήσετε κράτηση στο ξενοδοχείο της Επιχείρησης μέσω του ιστότοπου, είναι τα ακόλουθα: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, ημερομηνίες κράτησης, στοιχεία μέσου πληρωμής, προαιρετικά δε χώρα κατοικίας, πόλη, διεύθυνση, ΤΚ, σκοπός διαμονής, αιτήματα. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά συλλέγονται με την συγκατάθεσή σας και είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών, τις οποίες αιτήστε να λάβετε από την Επιχείρηση, όταν πραγματοποιείτε κράτηση. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών δίνονται στο ιστότοπο και προ της λήψεως αυτών.

    Προσωπικά δεδομένα υποψηφίων εργαζόμενων στο ξενοδοχείο, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, εργασιακή θέση, CV, ελεύθερο κείμενο, τα οποία συλλέγονται για την επεξεργασία της αίτησης του υποψηφίου εργαζόμενου που συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του αρθρ. 9 του ΓΚΠΔ δεν συλλέγονται, εκτός εάν ο χρήστης συμπεριλάβει τέτοιου είδους πληροφορίες εντός του πεδίου ελεύθερου κειμένου.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών του Ιστοτόπου, α) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και β) για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία με τα στοιχεία τους. Οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την συγκατάθεσή τους είτε πατώντας την επιλογή «unsubscribe» στο σώμα του email που λαμβάνουν από την Επιχείρηση, είτε επικοινωνώντας απευθείας με την Επιχείρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thomaisboutiquehotel.com. Σημειωτέον, εάν πρόκειται για άτομο κάτω των 16 ετών, η συγκατάθεση δίνεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

Τρίτοι με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Επιχείρηση δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης, με τις οποίες η Επιχείρηση συνεργάζεται βάσει σχετικών συμβάσεων. Επιπροσθέτως, εφόσον πραγματοποιήσετε κράτηση, προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από το λογιστήριο μας ή από τρίτο νομικό πρόσωπο-εταιρία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχει σε εμάς αντίστοιχες υπηρεσίες βάσει συμβάσεως, για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού για την πληρωμή της αμοιβής μας και προς εκπλήρωση των φορολογικών μας υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Επιχείρησή μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιχείρηση τηρούνται υποχρεωτικά για όσο διάστημα απαιτείται, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας (εφόσον έχετε απευθύνει κάποιο αίτημα/ερώτημα ή συμμετέχετε σε κάποια προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό ή επιθυμείτε την εκτέλεση υπηρεσιών), ή μέχρι την άρση της συναίνεσής σας όσον αφορά την αποστολή newsletter και συναφούς υλικού από την Επιχείρηση. Εφόσον ο σκοπός επιτευχθεί ή με την άρση της συγκατάθεσής σας όσον αφορά την αποστολή newsletter της Επιχείρησης, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Επιχείρησης ενώπιον δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας αρχής. Ορισμένα εκ των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σε περίπτωση πραγματοποίησης κράτησης, θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.  – Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και ειδικότερα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες
  • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας
  • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο
  • το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
  • το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Επιχείρησή μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thomaisboutiquehotel.com στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας και τον αριθμό των εν γένει αιτημάτων. Περαιτέρω, η Επιχείρησή  μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην εποπτεία της οποίας υπάγεται η Επιχείρηση (www.dpa.gr).

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε και αξιολογούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε αυτήν, ώστε να την προσαρμόζουμε σε νεότερα δεδομένα, δημοσιεύοντας τις αντίστοιχες αλλαγές.

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, το οποίο επιτρέπει στον διακομιστή να συλλέγει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η ταχύτητα σύνδεσης, λεπτομέρειες για το λειτουργικό σας σύστημα, ο χρόνος και η διάρκεια της επίσκεψής σας και η διεύθυνση IP. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο και για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας.

Χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο είδη cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: i) Για να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπου: Αυτά τα cookie συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου, για παράδειγμα ποιες σελίδες πηγαίνετε πιο συχνά και σε ποιες σελίδες αντιμετωπίζετε ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς – όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί η λειτουργία του ιστότοπου. ii) Για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστότοπου: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για την αποθήκευση των ρυθμίσεων που έχετε αποθηκεύσει για να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε μια φόρμα με το όνομά σας ή άλλες λεπτομέρειες, αυτά τα cookies θυμούνται αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να το πληκτρολογείτε κάθε φορά που επιστρέφετε. Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων cookies (όπως για παράδειγμα, ο περιορισμός των cookies τρίτων κατασκευαστών). Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων cookies) ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε τμήματα του ιστότοπου και ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Βρείτε το δικό σας δωμάτιο / σουίτα

Deluxe Coco-mat Δωμάτιο με θέα στη θάλασσα

Δείτε περισσότερα

Deluxe Coco-mat Δωμάτιο

Δείτε περισσότερα

Lifestyle Δωμάτιο

Δείτε περισσότερα